Cue8
  log in
inschrijven
Home  Home
Nieuws  Nieuws
Kalender  Kalender
Ledenlijst  Ledenlijst
Alg. forum  Algemeen forum
Introductie  Introductier
Groepbeheer  Groepbeheer
Contacteer ons  Contacteer ons
statuten   
organisatienota   
huishoudregelement   


Even voorstellen

Cue8 was een feitelijke vereniging die werd opgericht op 1 januari 2002 vanuit het feestcomité van basketbalclub Technico, nu T&T Turnhout (turnhoutbasketbal.be). Sinds januari 2006 werd deze omgevormd tot een vzw.


Doel

De vzw heeft tot doel het organiseren en stimuleren van culturele, sportieve en sociale manifestaties.

Om dit doel te bereiken, kan de vereniging alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel te maken hebben of dit kunnen bevorderen.

Meer praktisch gezien komt dit neer op het organiseren en uitvoeren van tapavonden in het Antwerps sportpaleis, zodat de uitgekeerde vergoedingen kunnen aangewend worden om sportieve en sociaal-culturele organisaties financieel te steunen.


Praktisch

...komt het er op neer dat wij voor elke voorstelling in het sportpaleis – waar wij aan deelnemen - zorgen voor een aanwezigheid van ongeveer 15 à 25 personen, afhankelijk van waar er gewerkt wordt (zaal: 15, foyer: 25), die dan de praktische organisatie op zich nemen van een toog.

Dit omvat de verkoop van koffie, chips, bier en frisdrank voor, tijdens de pauze en enige tijd na de voorstelling.

Daar waar het vroeger vooral ging om het tappen tijdens de proms, is het aantal organisaties de laatste jaren enorm toegenomen zodat het niet altijd een sinecure is om steeds tot het vereiste aantal medewerkers te komen.


Onze medewerkers worden niet vergoed, maar kunnen gratis het grootste deel van het evenement meemaken.

Onze motivatie vinden wij gedeeltelijk hierin, maar vooral ook in de voldoening die we krijgen als we onze bijdrage kunnen storten aan de organisaties die het nodig hebben.

Het aantal en de aard van de organisaties die gesponsord worden ligt niet per definitie vast en kan aangepast worden door de beheerraad.


Indien je nog wat meer informatie wil hebben of graag eens (met een groep of individueel ) aan een evenement deelneemt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.Met vriendelijke groet

de Beheerraad van
Cue-8


Mail de webmaster Mail de webmaster


design and coding by woutie.be